De eigenschappen van het teken Steenbok

Element: aarde
Kruis: hoofd
Heerser: Saturnus

Algemeen

Onder het teken Steenbok vinden we de echte 'makers' van de dierenriem. Mensen die met geduld en volharding door blijven gaan om de eenmaal op zich genomen taak af te maken. Groot verantwoordelijkheidsgevoel, discipline, betrouwbaarheid en plichtsbesef zijn typerende eigenschappen van Steenbok, evenals een neiging om zich voor ordelijke en overzichtelijke structuren in te zetten.

Steenbok-kind

Al als heel klein Steenbokje beschouwt dit kind het leven als een ernstige zaak. Dit kind heeft de neiging al heel jong te veel verantwoordelijkheid te nemen en de dingen te serieus op te vatten. Belangrijk is het om het Steenbok-kind gevoel voor humor bij te brengen en hem of haar te leren relativeren. Moedig het kind aan om met leeftijdgenootjes te spelen en zorg dat het voldoende beweging en frisse lucht krijgt. 

Serieus en verantwoordelijk

Zodra een Steenbok-kind naar school gaat wordt het zo mogelijk nog serieuzer en vertoont nog meer verantwoordelijkheidsgevoel. Concentratie is bij dit teken meestal niet zo'n probleem, het probleem zou juist kunnen zijn dat het kind te veel en te lang met de neus in de (studie)boeken gedoken zit. Steenbok-kinderen doen het dus meestal wel goed op school en slagen voor hun toetsen en tentamens. Pas daarom als ouder of verzorger een beetje op dat het kind niet àl te ambitieus wordt waardoor het leeftijdgenoten van zich af zal stoten. En bovendien, het leven bestaat uit meer dan mooie cijfers.. De puberteit kan voor een Steenbok-kind echt bijzonder moeilijk zijn, omdat dit kind de neiging heeft zich op te offeren voor en ondergeschikt te maken aan anderen, en alle problemen voor zichzelf te houden.Een typische Steenbok zal zich niet zomaar in allerlei liefdesaffaires storten, hij of zij houdt niet zo van al te veel emoties, en zal daarom eerder zoeken naar een relatie die zekerheid en veiligheid kan bieden. Voor een Steenbok-mens is het o zo moeilijk de touwtjes wat te laten vieren waardoor hij soms een beetje koude, afstandelijke indruk kan wekken. Maar als je eenmaal het vertrouwen van een Steenbok hebt gewonnen, is hij erg loyaal en betrouwbaar. Dit teken van de dierenriem is vaak gevoeliger en minder zeker dan anderen in de gaten hebben, een partner die dit kan doorzien en ook voor wat ontspanning kan zorgen, is dan ook gewenst.

Wanneer een Steenbok in of rond het dertigste levensjaar zit is er grote kans dat het verantwoordelijkheidsgevoel wat meer reële proporties aan gaat nemen. Vanaf deze leeftijdsfase wordt er vooral verantwoordelijkheid voor zichzelf genomen, Steenbok wordt zich meer dan ooit bewust van de eigen verlangens en behoeften en begint te beseffen dat materiële zekerheid ook niet alles is. Als je inmiddels al een succesvolle carrière hebt opgebouwd, kijk dan extra uit dat je privé-leven hier niet de dupe van wordt.

Problemen realistisch benaderen

Zo rond je veertigste vraag je je misschien af of de taken die je op je schouders hebt genomen, zwaarder waren dan nodig was geweest en mogelijk ben je een beetje jaloers op anderen die het leven luchthartiger op lijken te kunnen vatten. Wanneer je jezelf wat meer rust en ontspanning kunt gunnen is het (nog steeds) mogelijk een wat optimistischer kijk op het leven te ontwikkelen. Als je door werk of andere drukke bezigheden tot de ontdekking komt nogal van je partner te zijn vervreemd, dan kan het erg moeilijk zijn dit te onderkennen. Toch is het noodzakelijk problemen zo realistisch mogelijk te benaderen en moeilijkheden niet uit de weg te gaan.Typerend voor een Steenbok is dat hij of zij er meestal niet zoveel moeite mee heeft de ouderdom onder ogen te zien. Dit komt waarschijnlijk omdat het leven in de tweede levenshelft er voor de meeste Steenbok-mensen eenvoudiger en meer ontspannen op is geworden. In alle leeftijdsfasen hecht een Steenbok erg aan zekerheid en zal er dan ook niet snel toe komen in een soort tweede jeugd alles overhoop te gooien. Ook in deze periode zal een Steenbok geen luchtkastelen gaan bouwen, vanaf het moment van geboorte staat een Steenbok-mens met beide voeten op de aarde en dat blijft gewoon zo. Jammer is dat een Steenbok vaak zo hard en streng voor zichzelf kan zijn en daardoor het leven voor zichzelf onnodig zwaar en ingewikkeld kan maken. Zorg ervoor jezelf niet helemaal uit te putten, en neem niet meer verantwoordelijkheid op je schouders dan die werkelijk noodzakelijk is.

 

 


Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookParanormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...Persoonlijk consult

Je kunt hier ook terecht als je zoekt naar ant­woorden, naar zelf­kennis of hulp door een betrouw­bare astro­loog, tarotist, helder­ziende, parag­nost, thera­peut of een andere spiri­tuele en para­normale advi­seur.

Ga naar de consulenten


Mediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...