De eigenschappen van het teken Stier

Element: aarde
Kruis: vast
Heerser: Venus

Algemeen

Stier is het teken van wortelen en volharding. Trouw en liefde aan het vertrouwde. Zorgend en geduldig. Genietend van de goede dingen des levens. Stier is praktisch, realistisch, vastbesloten en volhardend. Stier werkt graag samen met anderen. Gericht op concreet en praktisch denken en handelen.

Stier-kind

Stier is een vast aardeteken en dat maakt praktisch, beheerst en passief. Kleine Stier-kindertjes zijn bijna altijd goedgehumeurd en houden van knuffelen. Maar het kan wel koppig zijn, bijvoorbeeld als jij denkt dat het tijd is om te eten en je kind geen zin heeft om te stoppen met spelen. Deze kinderen zijn bijzonder sensitief en hebben veel behoefte aan veiligheid en zekerheid. Vaak zijn ze ook heel kleurgevoelig, en kunnen een muzikale aanleg bezitten. Als een Stier-kind in liefde en redelijkheid opgroeit valt het met de koppigheid meestal wel mee.

Stier houdt niet zo van uitdagingen en de eerste schooldag kan een Stier-kind slapeloze nachten bezorgen. Veel leed kun je voorkomen door van te voren de school al te bezoeken en er vooraf  met hem of haar over te praten. Een Stier heeft tijd nodig om de dingen op een rijtje te zetten en pas wanneer dat is gebeurd krijg je te horen hoe iets is geweest. Belangrijk voor dit kind is iemand in de omgeving die zijn of haar innerlijk leven kan aanvoelen en begrip heeft voor lust of onlustgevoelens. In de kindertijd opgedane indrukken worden niet makkelijk vergeten en kunnen het hele verdere leven van invloed zijn.Lekker rond lummelen

Een Stier heeft een natuurlijk begrip van materiële zaken en zal geld niet snel over de balk gooien. Op het gebied van lichaamsbeweging kan er een zekere luiheid bestaan, liever wat rond lummelen dan zich in een sportzaal begeven. Er kan aanleg zijn tot overgewicht, vooral omdat een Stier ook van lekker en gezellig eten houdt.

Stieren zijn van nature sensueel en liefhebbend, maar kunnen ook bezitterig zijn. In het begin van de volwassenheid is er een realistische en praktische kijk op het leven en kan een Stier al zeer gesteld zijn op bepaalde, in de loop van de tijd ontwikkelde gewoonten. Stier zal zich niet aan de eerste de beste binden, want liefde moet niet alleen gestoeld zijn op werkelijkheid, ze moet ook liefst een levenlang standhouden. Emotionele schokken verwerken kost erg veel tijd. Als een Stier-mens zich in de steek gelaten voelt, kan dit voor de rest van het leven voor wantrouwen zorgen. Maar àls een Stier-mens eenmaal denkt van iemand te houden, dan is er ook niemand meer die daar nog enige invloed op uit kan oefenen. Alles vindt plaats op de Stier eigen kalme, zorgvuldige maar volhardende wijze.Behoefte aan zekerheid en geborgenheid

Zo rond het dertigste levensjaar kunnen existentiële levensvragen de kop opsteken. Opgeslokt door allerlei uitgestippelde plannen -relatie, werk, wonen etc- kan een Stier-mens in deze jaren opeens terugverlangen naar het kleine kind wat zorgeloos speelde en plezier kon hebben. Het leven lijkt saai en voorspelbaar en voelt aan als een tredmolen. De behoefte aan zekerheid en geborgenheid is misschien niet meer in evenwicht met een veilige en stabiele, maar emotioneel magere relatie. Behoefte aan zekerheid staat bij Stier altijd voorop, maar het is niet ondenkbaar dat een Stier-mens nu begint te beseffen dat die zekerheid toch altijd in de eerste plaats in jezelf zal moeten worden gevonden. Ook creatieve gaven kunnen in deze tijd weer naar voren treden en de Stier kan hier behoorlijk van in verwarring raken omdat de behoefte dringt maar de tijd -vermoedelijk- ontbreekt. Althans, volgens de Stier...

Als een Stier-mens alle waarschuwingen van rond het dertigste levensjaar in de wind heeft geslagen, of, anders gezegd, als de Stier -ondanks een bepaalde ontevredenheid en gevoel van twijfel- verder is gegaan op de weg die nou eenmaal al ingeslagen was, dan is er rond het veertigste levensjaar wel een crisis te verwachten (de midlife-revolution). Het gevoel dat het leven totaal door de vingers is geglipt. Toch zijn het ook vaak Stier-mensen die in redelijke harmonie de middelbare leeftijd bereiken, mensen die zich wel bewust zijn dat het leven niet altijd loopt zoals men het zich had gewenst, maar daar vrede mee kunnen hebben. Geduld en onverstoorbaarheid heeft een Stier-mens door vele moeilijkheden geloodst en geen haar op het hoofd die eraan denkt onnodige problemen te scheppen.

Geen overhaaste besluiten

Een Stier heeft er een broertje dood aan om ergens toe te worden gedwongen en wil in alle kalmte en rust beslissingen kunnen nemen. Er worden zelden fouten gemaakt door overhaaste besluiten. Stier is 'de bouwer' van de dierenriem. Soms is een Stier-mens wat al te tevreden over wat het leven te bieden heeft, en kan er een onderstroom zijn van onlustgevoelens die steeds moeilijker te onderdrukken valt. Zelfmedelijden en -beklag kan dan de kop opsteken.

Zoals een Stier-kind niet gelijk raad weet met het schoolleven, zo kan ook een ouder wordend Stier-mens problemen ondervinden bij de veranderingen in het leven. Kinderen die uit huis gaan, gepensioneerd worden, kans op kwaaltjes en ziekten, verlies van dierbaren etc, allemaal zaken die een Stier (on)behoorlijk in verwarring kunnen brengen. Niet dat een Stier dan -uiterlijk- in paniek raakt, maar meer dat hij of zij zich nog steviger zal vastklampen aan wat er aan vertrouwds nog over is gebleven. Zekerheid is in deze levensfase zo mogelijk nog belangrijker dan eerder.

 

 


Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookMediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...


Persoonlijk consult

 Je kunt hier ook terecht als je zoekt naar ant­woorden, naar zelf­kennis of hulp door een betrouw­bare astro­loog, tarotist, helder­ziende, parag­nost, thera­peut of een andere spiri­tuele en para­normale advi­seur.

Ga naar de consulenten


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...