Algemene informatie over de Zon, Maan en de planeten

De Zon, Maan en planeten zijn de drijfveren en staan voor levensenergie├źn. De dierenriemtekens laten zien hoe die planeetenergie tot uitdrukking worden gebracht. De huizen van de horoscooptekening geven de ruimte of levensgebieden en omstandigheden aan waar de dingen gebeuren.

Behalve het teken van de Zon en de ascendant zijn er nog zoveel meer factoren die allemaal van belang zijn voor jouw persoonlijke geboortehoroscoop! Op deze pagina lees je algemene informatie over de Zon, Maan en planeten en kun je steeds doorklikken naar specifiekere informatie.

Als je niet weet waar de Zon, Maan en planeten in jouw geboortehoroscoop zich bevinden, dan vind je op de desbetreffende pagina's ook steeds een linkje om dat te laten berekenen.

 

  • Zon
  • Maan
  • Mercurius
  • Venus
  • Mars
  • Jupiter
  • Saturnus
  • Uranus
  • Neptunus
  • Pluto
 

Zon: identiteit

zonAls het centrum van ons zonnestelsel symboliseert de Zon tevens wat centraal voor ons staat: onze identiteit. Psychologisch vertegenwoordigt de Zon onze beleving van onze vader en zijn invloed - of gebrek aan invloed! - op de vorming van ons karakter en ons vermogen om onszelf als individu tot uitdrukking te brengen. Daarnaast representeert de Zon onze creatieve drang en onze behoefte om zichtbaar te zijn. We streven er heel ons leven lang naar de door de Zon in onze horoscoop vertegenwoordigde eigenschappen te verwerkelijken in ons individuatieproces. Dit zelf­verwerkelijk­ingsproces is ons hoogste doel. Het teken waarin de Zon staat geeft aan in welke richting we onszelf trachten te verwerkelijken. De Zon verandert elke maand van teken. De kwaliteiten van dit teken kun je zien als bijvoeglijke naamwoorden die onze zelfexpressie kleuren. We moeten deze kwaliteiten ontwikkelen en vervolmaken, willen we ons ware zelf verwerkelijken.

Het huis waarin de Zon staat, vertelt op welk specifiek gebied in de materiële wereld we onze identiteit manifesteren. We zullen ons sterk vereenzelvigen met de praktische aangelegenheden die onder het huis vallen. We verwerkelijken onszelf door middel van de thema's die bij dit huis horen.

De aspecten naar onze Zon representeren psychologische invloeden op onze identiteit, die op de een of andere manier geïntegreerd moeten worden. Aspecten wijzigen de expressie van onze identiteit en maken ons tot unieke individuen. Ze kunnen tevens vrij nauwkeurig aangeven hoe we de invloed van onze vader hebben ervaren en hoe dat doorwerkt in ons streven naar individualiteit.
 

Klik hier voor de betekenis van de Zon in de dierenriemtekens

 

Maan: emoties

maanDe Maan symboliseert onze emoties en behoefte aan zekerheid. Ze representeert onze vroege omgeving en meer in het bijzonder de manier waarop we onze moeder hebben ervaren. Daarnaast is de Maan een indicatie van de mate van gevoeligheid voor onze omgeving, waarin we zowel zelf emotioneel zijn als ontvankelijk voor andermans emoties. Behalve met de instincten is de Maan ook nauw verbonden met het persoonlijke onbewuste en alle gedragspatronen die door dit mysterieuze deel van onszelf gestuurd worden. De Maan laat zien hoe we instinctief reageren om onszelf en anderen te beschermen. Het teken van de Maan geeft weer op welke specifieke wijze we reageren en welke emotionele behoeften we hebben. De Maan loopt elke maand door alle twaalf tekens heen. De invloed van het teken van de Maan is minstens even sterk als die van het Zonneteken, en symboliseert specifieke behoeften ten opzichte van gedrag en omgeving, evenals onze ingesleten reactiepatronen.

Het huis waarin de Maan staat wijst op het specifieke gebied van het leven waaraan we sterk gehecht zijn, omdat we daar ons gevoel van zekerheid kunnen vergroten. Het is het gebied waarop we het kwetsbaarst en defensiefst zijn. Anderzijds is het ook het levensgebied waarop we de grootste groei ervaren en het meest begaan zijn met anderen.

De aspecten naar de Maan symboliseren emotionele ervaringen die psychologisch diepgaand in ons doorwerken. Deze aspecten integreren we in onze emotionele aard en liggen ten grondslag aan onze specifieke reactiepatronen en gewoonten.
 

Klik hier voor de betekenis van de Maan in de dierenriemtekens

 

Mercurius: mentaliteit

mercuriusMercurius symboliseert onze communicatieve vermogens en ons verlangen naar kennis. De planeet heerst over onze contacten met eventuele broers en zussen, vrienden en mensen op school. In de horoscoop representeert hij daarnaast onze gedachten en de constante activiteit die zich in ons hoofd afspeelt. Lichamelijk correspondeert Mercurius met het zenuwstelsel en de lichaamscoördinatie. Het teken van Mercurius geeft weer hoe we communiceren en op welke psychologische terreinen onze mentale talenten liggen. Mercurius loopt het snelst van alle planeten, en hij staat altijd in de buurt van de Zon, hetzij in hetzelfde teken, hetzij in één van de tekens aan weerszijden van de Zon.

Het huis van Mercurius geeft aan op welk specifiek gebied we onze mentale talenten en capaciteiten praktisch toepassen. Op dit terrein ontplooien we onze drang naar het leggen van contacten en leren.

Aspecten naar Mercurius symboliseren specifieke factoren in verband met onze geestelijke talenten en onze stijl van communiceren. Ze specificeren ook onze individuele interesses en capaciteiten.
 

Klik hier voor de betekenis van Mercurius in de dierenriemtekens

 

Venus: waarden

venusVenus representeert onze waarden en onze behoefte aan en capaciteit voor liefde. In de horoscoop vertelt de planeet meer over onze esthetische voorkeuren en tot wat voor soort mensen en dingen we ons van nature aangetrokken voelen. Venus vertegenwoordigt onze behoefte aan innerlijke en uiterlijke harmonie en evenwicht. Ze is nauw verbonden met de innerlijke gevoelens die we hebben wanneer we vergelijkingen maken en zaken beoordelen. Daarnaast symboliseert ze eventuele zusters en andere invloedrijke vrouwen, alsmede onze ervaring van de emotionele harmonie tussen onze ouders.

Het teken waarin Venus staat geeft aan hoe onze waarden gekleurd zijn en welke specifieke esthetische stijl we waarderen. De keuze van partners wordt eveneens sterk beïnvloed door deze planeet. Venus is -net als Mercurius- in de horoscoop altijd dicht bij de Zon te vinden, hetzij in hetzelfde teken, hetzij in één van de beide tekens aan weerszijden van het Zonneteken.

Het huis van Venus geeft weer op welk specifiek levensgebied we naar liefde, gezelschap en naar onze partner zoeken en waar we de sterkste en bevredigendste emotionele contacten hebben. Het huis specificeert nader wat we waarderen en in welk opzicht we ons zowel emotioneel als financieel of materieel kunnen verrijken.
Aspecten naar Venus symboliseren specifieke ervaringen in liefdesrelaties en de persoonlijke psychologische behoeften die ons oordeel kleuren bij het maken van keuzen.
 

Klik hier voor de betekenis van Venus in de dierenriemtekens

 

Mars: drijfveren

marsMars representeert de driften en mannelijkheid, evenals thema's rond seksualiteit en macht. Deze planeet geeft ook weer wat voor soort werk we kiezen en hoe we het aanpakken. Mars is nauw verbonden met onze beleving van eventuele broers, onze vader en mannen in het algemeen. Mars zorgt altijd voor tumult en problemen, maar geeft tevens het vechtersinstinct om verder te komen in het leven. Hij vertegenwoordigt uitdagingen even zo goed als het vermogen om deze moedig aan te gaan. Lichamelijk regeert Mars over het spierstelsel.

Het teken van Mars vertelt op welk specifiek psychologisch terrein we onze energie tot uitdrukking brengen. Mars doet er twee jaar over om rond de Zon te lopen en verblijft zodoende ongeveer twee maanden in elk teken. In de horoscoop van een vrouw representeert het teken waarin Mars staat meestal het type man waartoe ze zich aangetrokken voelt, in de horoscoop van een man zijn eigen houding tegenover mannen, wedijver en mannelijkheid.

Het huis van Mars specificeert het levensgebied waarop we het liefst onze energie zouden willen uitleven. Dit huis vertelt ook op welk terrein we het meest dynamisch zijn, mannen ontmoeten en met machtskwesties worden geconfronteerd. Op dit terrein leveren we strijd.

Aspecten naar Mars symboliseren specifieke aantrekkingen tot mannen of seksuele voorkeuren. Ze laten ook zien op welke manier we van onze energie en speciale talenten gebruik maken voor het verrichten van bepaalde typen werkzaamheden.
 

Klik hier voor de betekenis van Mars in de dierenriemtekens

 

Jupiter: wijsheid

JupiterJupiter is de grootste planeet van ons zonnestelsel en heeft een eigen stelsel van manen. In de horoscoop symboliseert deze planeet de drang naar inzicht op een intellectueel, filosofisch en religieus of spiritueel niveau. Jupiter geldt als een gelukbrenger en oefent een expansie-bewerkstelligende invloed uit op alles waarmee hij in contact komt. Jupiter is ook nauw verbonden met de wet en moreel gezag, en onze houding inzake deze thema's. Hij wekt een sterk verlangen naar inzicht, en op de door deze planeet geactiveerde terreinen hebben we meestal uitgesproken meningen en overtuigingen. Aangezien Jupiter er twaalf jaar over doet om rond de Zon te lopen, verblijft hij telkens één jaar in elk teken. Zijn invloed in de horoscoop voor wat het teken betreft is zodoende eerder collectief dan persoonlijk getint. Jupiters teken representeert culturele invloeden en een maatschappelijk streving naar expansie en verbetering.

Het huis waarin Jupiter staat, geeft aan waar we in ons persoonlijk leven fortuinlijk zijn en expansie of groei ervaren. Zijn huispositie specificeert het levensgebied waarop we inzicht kunnen verwerven en ons begrip vergroten. Op dit terrein zullen we meestal heel fortuinlijk zijn.

De door Jupiter gemaakte aspecten symboliseren psychologische facetten van onze identiteit ten aanzien waarvan ons verlangen naar groei en uitbreiding, invloed en begrip geïntensifieerd is. Ze geven aan in welke persoonlijke opzichten ons zoeken naar wijsheid het meest intens is.
 

Klik hier voor de betekenis van Jupiter in de dierenriemtekens

 

Saturnus: leerprocessen

SaturnusSaturnus is de verste planeet in ons zonnestelsel die nog met het blote oog waarneembaar is. Als zodanig representeert hij limieten. In de horoscoop geeft Saturnus aan waar we onze grootste beproevingen vinden en onze hardste lessen krijgen te leren. De planeet laat dus zien waar starre systemen onze groei beperken. Hij correspondeert met onze ouders, autoriteiten en regels. Saturnus geeft ons kracht door zelfbeperking, discipline en planning. Daar Saturnus er ongeveer 28 jaar over doet om zijn baan rond de Zon af te leggen, staat hij gedurende een periode van omtrent 2½ jaar in elk teken. Zijn tekenpositie symboliseert daarom culturele en autoritaire invloeden en trends in de samenleving. Het teken geeft weer hoe de maatschappij het individu beïnvloedt en op welk maatschappelijk terrein de grootste inspanningen worden geleverd voor het opbouwen van blijvende structuren.

De huispositie van Saturnus specificeert waar we persoonlijk onze grootste beproevingen en limieten ervaren. Dit terrein zal veel van onze tijd opeisen. Hoezeer we ook de kwesties die bij dat huis horen proberen te ontlopen, we zullen er door de omstandigheden steeds opnieuw toe gedwongen worden onze angsten op het desbetreffende levensgebied te overwinnen.

Aspecten naar Saturnus geven weer ten aanzien van welke kanten van ons karakter we weinig of geen zelfvertrouwen bezitten. We zullen in deze opzichten verlegen, geremd en gefrustreerd zijn en wanhopig naar erkenning hunkeren. Normaal gesproken ontwikkelen we na grofweg ons dertigste levensjaar een grotere zelfstandigheid en onafhankelijkheid met betrekking tot de karakteraspecten waarop Saturnus zijn invloed uitoefent.
 

Klik hier voor de betekenis van Saturnus in de dierenriemtekens

 

Uranus: oorspronkelijkheid

UranusUranus is pas ontdekt in het jaar 1781, en wordt dikwijls met revoluties geassocieerd. In de horoscoop symboliseert Uranus de drang om uniek te zijn en om te choqueren en te verrassen. Deze planeet zorgt voor plotselinge en onvoorspelbare gebeurtenissen, en zijn elektriserende en bliksemsnelle invloed is gericht op het vergroten van het persoonlijk bewustzijn. Aangezien de omloopbaan van Uranus rond de Zon 84 jaar duurt, verblijft hij telkens 7 jaar in een teken. Zijn effecten in een teken werken zodoende uit op een collectief niveau en beïnvloeden opeenvolgende generaties. Zijn tekenpositie geeft weer op welk psychologisch terrein van de mensheid zich revolutionaire veranderingen zullen voltrekken.

Het huis van Uranus beschrijft op welk specifiek gebied van ons persoonlijke leven revolutionaire veranderingen zullen plaatsvinden. Het vertelt in welk opzicht we het oorspronkelijkst zijn en plotselinge veranderingen ons bewustzijn zullen vergroten.

De door Uranus gemaakte aspecten specificeren van welk facet van ons karakter we de grootste behoefte hebben om ons te bevrijden en hoe we ons op een unieke en individuele manier kunnen gedragen. Ze beschrijven veelal tamelijk extreme karaktertrekken, waarmee we misschien anderen wensen te choqueren of tot verandering te prikkelen.
 

Klik hier voor de betekenis van Uranus in de dierenriemtekens

 

Neptunus: transcendentie

NeptunusDe planeet Neptunus, ontdekt in 1846, vertegenwoordigt niet-materiële invloeden, zoals bijvoorbeeld dromen en illusies. Neptunus bewerkstelligt een ontbinding van structuren en representeert onze idealistische drijfveren - zowel op een sociaal als op spiritueel niveau. Neptunus opent de deur naar het goddelijke en geeft ons een vaag, ongrijpbaar gevoel van ontevredenheid met ons aardse bestaan. Daar Neptunus 165 jaar doet over één complete omloopbaan rond de Zon, staat hij telkens gedurende een periode van ongeveer 14 jaar in elk teken. Zijn invloed laat zich zodoende het sterkst gevoelen als collectieve veranderingen in de loop van een langere tijd. Zijn tekenpositie beschrijft de collectieve behoefte om het dagelijks leven te transcenderen door middel van bijvoorbeeld de media, films en visionaire idealen.

De huispositie van Neptunus specificeert in welk opzicht we een persoonlijk verlangen naar transcendentie voelen. Op het bij dit huis horende levensgebied bouwen we dromen en worden we gedesillusioneerd. Het is tevens het levensgebied waarop we spiritueel inzicht verwerven door aanvaarding van de vergankelijkheid van alles wat er is.

Aspecten naar Neptunus beschrijven karaktertrekken die sterk door (dag)dromen en idealen worden beïnvloed. Ze geven weer in welke opzichten we onrealistische verwachtingen zouden kunnen koesteren en teleurstelling ervaren, totdat we leren onze aard door een spirituele bewustwording te verfijnen.
 

Klik hier voor de betekenis van Neptunus in de dierenriemtekens

 

Pluto: transformatie

plutoDe in 1930 ontdekte planeet Pluto doet er ongeveer 248 jaar over om rond de Zon te lopen. Zijn invloed is disproportioneel groot in verhouding tot zijn kleine omvang. Pluto zorgt voor totale transformatie. Doordat hij diepe psychologische kwesties uit het onbewuste opdelft, heeft hij een zuiverende functie. Onder zijn invloedssfeer vallen o.a. thema's als macht en machtsmisbruik, en gevoelens van vervreemding. Pluto volgt een zeer onregelmatige baan en kan tussen de 14 (in de twintigste eeuw) en 30 jaar in een teken verblijven. De invloed van zijn tekenpositie laat zich sterker voelen op een collectief dan op een persoonlijk niveau. Zijn teken specificeert op welk terrein van de samenleving zich een totale transformatie voltrekt - dikwijls met tamelijk catastrofale gevolgen. Pluto roeit fundamentele evenwichtsverstoringen met wortel en al uit en vervangt verval en corruptie door iets totaal nieuws. Hij bewerkstelligt een proces van dood en wedergeboorte.

De huispositie van Pluto beschrijft op welk specifiek gebied van ons persoonlijke leven we te intens gefocust zijn en een fanatieke drang naar macht of beheersing tentoonspreiden. Op dit gebied hebben we vaak traumatische ervaringen opgedaan en zal op een bepaald moment in ons leven een totale transformatie plaatsvinden. Via het levensgebied van het huis waarin Pluto staat krijgen we toegang tot ons onbewuste.

De door Pluto gemaakte aspecten beschrijven de meest intense psychologische drijfveren in ons karakter. In deze kanten van onze persoonlijkheid zijn we het meest magnetisch en dominant. Ten grondslag daaraan ligt een onbewuste behoefte aan beheersing, welke weer teruggaat op een diepgewortelde angst om machteloos overgeleverd te zijn. Op deze gebieden zullen we met crises en transformatie worden geconfronteerd.
 

Klik hier voor de betekenis van Pluto in de dierenriemtekens

 


Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op Facebook

Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...