De Maan: Emoties

De Maan symboliseert onze emoties en behoefte aan zekerheid. Behalve met de instincten is de Maan ook nauw verbonden met het persoonlijke onbewuste en alle gedragspatronen die door dit mysterieuze deel van onszelf gestuurd worden. De Maan laat zien hoe we instinctief reageren om onszelf en anderen te beschermen.

 

Wanneer je geen idee hebt in welk teken jouw Maan staat, kun je dat hier laten berekenen.

Houd altijd in gedachten dat een geboortehoroscoop een complex samenspel is van diverse factoren, eigenschappen hoeven daarom niet heel expliciet aanwezig zijn, ze kunnen ook 'gedempt' worden door andere elementen die eveneens een rol spelen.

 

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen
 

Maan in Ram: Geïnspireerd zijn, actie ondernemen

maan-ramJe bent zonder twijfel een dynamische persoon - het type dat onmiddellijk in actie komt zodra je je emotioneel bij iets betrokken voelt. Hoewel deze dynamiek zeker een deugd is, kan ze zich vaak toch ook uiten als ongeduldigheid - of zelfs als driftigheid, wat natuurlijk negatief uitwerkt in de verhoudingen met de mensen om je heen.

Je verfoeit het om gecommandeerd te worden, waardoor je je waarschijnlijk maar moeilijk kunt neerleggen bij een ondergeschikte rol - liever deel je zelf de lakens uit. Vaak zul je jezelf onder druk zetten om in recordtijd doelen op de korte termijn te verwezenlijken. Hoewel je onder stress prima werkt kan deze strategie uiteindelijk funest voor je gezondheid blijken te zijn. Je ontspannen en anderen voor laten gaan zijn essentiële lessen in je rijpingsproces.

Je voelt je het lekkerst in een relatie die je de vrijheid laat om spontaan en onafhankelijk actie te ondernemen. Enkele van je pijnlijkste herinneringen zijn verbonden aan momenten dat je van deze vrijheid beroofd was. Wil je van een harmonieus relatieleven genieten, dan is het toch wel noodzakelijk dat je je temperament leert beheersen.

Je bent hoogstwaarschijnlijk nogal driftig, wat overigens een gevolg is van frustraties of een gespannen sfeer in je jeugd. Je dreigt al gauw met je driftigheid een slechte atmosfeer te scheppen of door je humeurigheid je zin door te drijven. Met het stijgen der jaren leer je wel meer geduld te hebben, en als partner ben je niettemin aangenaam gezelschap, terwijl je als geen ander een enerverende atmosfeer weet te scheppen. Een omgeving waarin van alles kan gebeuren.

 

Maan in Stier: Een solide fundament in stand houden

maan-stierDe zekerheid van je baan en persoonlijke financiën hebben de hoogste prioriteit in je leven. Je moet niets hebben van situaties die je economisch welzijn in gevaar zouden kunnen brengen en je zult wat dat betreft ook niet gauw risico's nemen in je loopbaan. Beroepsmatig gezien bezit je een talent voor financiële aangelegenheden, met name waar het onroerend goed betreft.

Met je grote voorliefde voor de goede dingen des levens zou je ten zeerste van materiële zaken kunnen genieten. Dat schept op zijn beurt een warme en aanmoedigende omgeving waarin anderen ook goed kunnen floreren. In stress-situaties bewaar je onverstoorbaar je kalmte en je kunt lang en hard werken om je verlangens te realiseren.

Over het algemeen genomen ben je iemand die op een emotioneel niveau erg gevend is. Je uit je gevoelens bijvoorbeeld graag door aanrakingen. Je koestert ook een diepe behoefte aan zekerheid, comfort en stabiliteit in je leven, wat zich kan manifesteren in een tegenzin om je aan te passen aan veranderingen.

Het staat buiten kijf dat je je sterk hecht aan de dingen die voor jou zekerheid en veiligheid vertegenwoordigen - niet in de laatste plaats je partnerrelatie -, maar in je volwassenwordingsproces leer je gaandeweg dat het belangrijk is om je gehechtheden aan materiële zaken los te laten, aangezien ze sleurvorming in de hand werken. Enkele van de diepste herinneringen aan leed en narigheid in je leven zijn verbonden met momenten waarop je je zekerheid verloor, wat tevens verklaart waarom je je zo aan de status quo kunt vastklampen.

 

Maan in Tweelingen: Indrukken opdoen

maan-tweelingJe bent een rusteloze ziel met een onstilbare honger naar nieuwe indrukken. Door je rusteloosheid bent je constant in beweging, je reist, je gaat op bezoek, legt contacten en vooral: je 'drinkt' kennis. In ieder geval bezit je een geweldig talent voor communiceren met anderen, en dat maakt je zeer geschikt voor werk waarin je contacten moet leggen, verkopen, telefoneren etc. Zonder problemen maak je je nieuwe dingen heel snel eigen.

Je kunt anderen overreden en legt je gevoel in wat je zegt. Hoewel sommigen je gave om over nagenoeg alles mee te praten misschien een teken van oppervlakkigheid zouden kunnen vinden, word je oprecht gefascineerd door wat een ander zoal bezighoudt en wat mensen denken.

Vriendschappen en de relaties met eventuele broers en zussen in je jeugd hebben een grote vormende invloed op je leven uitgeoefend, en hetzelfde geldt voor je eerste ervaringen op school. Pijnlijke herinneringen in verband met communicatieproblemen en een gevoel verkeerd begrepen te worden hebben hun stempel op je gedrukt. Ten dele houdt je volwassenwordingsproces in dat je selectiever leert te zijn in de dingen waardoor je je laat afleiden. Dat kan nog moeilijk zijn, want je nieuwsgierigheid en belangstelling zijn de grote motor in je leven.

Je weet ook betekenis te ontdekken in kleine dingetjes die anderen als futiel afdoen. Je bent meer iemand van ideeën dan van emoties en voelt je dan ook het prettigst in een relatie die gevoelsmatig geen al te grote eisen aan je stelt en waarin je de vrijheid geniet om je geestelijke en sociale interesses uit te leven.

 

Maan in Kreeft: Een veilige sfeer scheppen

maan-kreeftJe bent een super gevoelige persoonlijkheid met een diepe behoefte om je veilig en zeker te voelen. Je vormt innige banden met degenen die je mag, maar kunt anderzijds een instinctieve afkeer voor bepaalde mensen voelen. Over het algemeen zijn je instincten en intuïties uitermate accuraat. Je gevoelens zijn intens en het staat buiten kijf dat je sterk om anderen kunt geven, iets wat tot uitdrukking zou kunnen komen in je beroepskeuze. Je bent een loyale en behulpzame vriend en collega - zolang je tenminste niet het gevoel hebt dat je veiligheid  in gevaar komt.

Je hecht sterk aan verworvenheden uit het verleden. Besef dat je, om vooruit te komen, het verleden ook los moet kunnen laten. Hoogstwaarschijnlijk ben je prima op je plaats in een verzorgende rol of een beroep waarin beveiliging en eigendommen centraal staan. Een familiebedrijf zou je op het lijf geschreven kunnen zijn.

Je diepe gevoelens vormen een sterke drijvende kracht, en in veel van je daden word je gemotiveerd door de drang om jezelf en je dierbaren te beschermen. Familiebanden - vooral met je moeder en je eventuele gezin - zijn buitengewoon belangrijk voor je, en het lijkt je lot te zijn dat je heel wat emotionele pijn zult ervaren naarmate je ouder wordt en nauwe banden verbroken zullen worden.

Je kunt uiterst humeurig zijn waarmee je een sterke invloed op je omgeving uitoefent. Het overwinnen van je bezitterigheid en je neiging om anderen van je afhankelijk te maken door emotionele manipulatie en overbescherming, zijn essentiële stappen naar het ontwikkelen van een grotere innerlijke zelfstandigheid.

 

Maan in Leeuw: Warmte om je heen scheppen

maan-leeuwJe bezit vast en zeker een groot gevoel van eigenwaarde waarvan je op een warme en natuurlijke manier blijk geeft in je relaties met anderen. Aan de andere kant valt evenmin te ontkennen dat je nogal trots kunt zijn, je kunt je al vlug gekrenkt voelen als je denkt dat je genegeerd of slecht behandeld wordt. Enerzijds kun je zodoende prettig in de omgang en charmant zijn, anderzijds echter trots en veeleisend.

In zaken komt hoogmoed voor de val, vermijd daarom botsingen met als enige reden dat je je waardigheid niet wenst te verliezen. In beroepsmatige en sociale aangelegenheden zul je vaak in het middelpunt van de aandacht staan en met je speelsheid schep je een opgewekte sfeer. Je bezit aanleg voor creatieve ondernemingen waarin je je identiteit tot expressie kunt brengen.

Je bent grootgebracht met het gevoel dat je respect waard bent en voelt waarschijnlijk een sterke drang om aan de (hooggestemde) verwachtingen van je ouders te voldoen. Jouw innemend gedrag en je romantische inborst kunnen tot tamelijk dramatische ervaringen in de liefde leiden, en het dragen van de consequenties van deze affaires zal een grote vormende invloed op je hebben. Je bent erg charmant en verwacht ook veel aandacht te krijgen, maar op de weg naar emotionele volwassenheid zal je ego de nodige butsen en schrammen oplopen.

Gaandeweg leer je door eigen ondervinding dat het verdienen van andermans bewondering veel energie kost. Je bent creatief en leidt graag een goed leventje, terwijl je tevens verwacht anderen te kunnen beïnvloeden. Kinderen kunnen een heleboel voor je te betekenen hebben en je de vreugde schenken waarnaar je eigenlijk onafgebroken hunkert.

 

Maan in Maagd: Orde in het dagelijks leven brengen

maan-maagdJe bent een geboren analyticus en je kunt hard en efficiënt werken.  Arbeidskwesties zijn heel belangrijk voor je, evenals je persoonlijke relaties met degenen met wie je op je werk of privé te maken hebt. Met wisselingen en veranderingen in dit opzicht heb je de nodige moeite. Doordat je ook andermans bijdrage weet te waarderen, ben je goed in het scheppen van een aangename sfeer. Met je hang naar perfectionisme kun je evenwel jezelf verliezen in niet zo ter zake doende details of trivialiteiten.

Anderzijds schep je er groot genoegen in om anderen te helpen bij het oplossen van hun problemen, waarbij je altijd even bescheiden blijft en zelden of nooit naar blijken van erkenning of waardering zult hengelen. Uiteraard kan dat erin uitmonden dat er van je hulpvaardigheid geprofiteerd wordt, zodat het ermee eindigt dat je te veel voor anderen en niet genoeg voor jezelf doet. Een belangrijke les voor je is dan ook dat je leert onderscheiden wanneer wel en wanneer niet te helpen.

Onophoudelijk ben je even druk en gewetensvol in de weer, waarbij je een liefde voor details en het vermogen om je dagelijks leven te organiseren tentoonspreidt. Wel kun je naar zelfkritiek neigen, mogelijk als uitvloeisel van de sfeer waarin je grootgebracht bent. Je kunt daardoor steeds jezelf en anderen analyseren en als zodanig ben je je constant bewust van de onvolkomenheden om je heen. Door dit analytische proces kun je uiterlijk koel reageren op gevoelsmatige situaties, maar innerlijk speelt er zich wel veel af.

Je voelt je allerminst op je gemak temidden van chaos en besteedt dan ook veel tijd en moeite aan het scheppen van een behaaglijke en efficiënte omgeving. Over het algemeen heeft je partner toch allesbehalve te klagen over je vriendelijke, mededogende en behulpzame aard. Maar toch een welgemeende raad: leer je te ontspannen en minder kritisch te zijn - leer meer van het leven te genieten!

 

Maan in Weegschaal: Verschillen uit de weg ruimen

maan-weegschaalJe bent een buitengewoon sociaal georiënteerd iemand en je schept groot behagen in je persoonlijke relaties. In arbeidskwesties ben je een geboren diplomaat. Daarom zou je geknipt kunnen zijn voor een beroep waarin persoonlijke relaties op de voorgrond staan - bijvoorbeeld personeelszaken of iets waarin je contact hebt met publiek of klanten.

Goede smaak is belangrijk voor je en je voelt je allesbehalve op je gemak in een disharmonieuze omgeving. Je weet ook als geen ander zelf harmonie om je heen te scheppen. Wel deins je vaak terug voor confrontaties. Doordat je je maar al te bewust bent van de verschillende kanten van een kwestie, kun je er meestal moeite mee hebben om tot een besluit te komen.

Je voelt je het lekkerst in een hechte vriendenkring of in veilige, vertrouwde relaties, en je bent bereid heel wat water bij de wijn te doen om zo te waarborgen dat alles in dit opzicht vlot blijft verlopen. Eerlijkheid en gelijkheid gaan je na aan het hart en onrechtvaardigheid vind je absoluut onduldbaar, maar daar staat dus weer tegenover dat je buitengewoon tegemoetkomend bent en niet graag een confrontatie aan wilt gaan.

Verder ben je tamelijk romantisch en laat je je gemakkelijk meevoeren door allerlei  hartsaangelegenheden. Op weg naar volwassenheid zullen zich radicale ontwikkelingen in je relatieleven voordoen, die je ertoe dwingen je op je afhankelijkheid van anderen te bezinnen. Vaak zul je thuis en in je familieleven een sfeer van vrede en harmonie weten te scheppen.

 

Maan in Schorpioen: Emotionele kracht kanaliseren

maan-schorpioenJe bent iemand met intense gevoelens, sterke sympathieën en antipathieën. Je kunt je met hart en ziel aan je werk wijden en bezit een speciale gave om je op de emotionele golflengte van anderen af te stemmen. Men kan maar moeilijk een geheim voor je bewaren.

Je bezit het vermogen om anderen door middel van je emoties te beïnvloeden, en in zijn negatiefste vorm kan dit zich manifesteren als een neiging om anderen te manipuleren doordat je net zo lang een bepaalde emotionele sfeer schept, totdat de ander uiteindelijk toch datgene doet waardoor jij je zekerder of prettiger voelt. Maar bedenk dan dat je relaties, zowel op het werk als privé, onder zulk gedrag tenslotte toch te lijden hebben. Je intuïtie over andere mensen is trouwens meestal uiterst accuraat.

Diep van binnen ben je erg kwetsbaar, maar slechts weinigen krijgen toegang tot die innerlijke kamer waar jouw emoties huizen. Onbewust neig je ernaar fel op te komen voor de dingen die je dierbaar zijn, de minste geringste bedreiging van je zekerheden in dit opzicht kunnen sterke defensieve emoties, jaloezie en angstgevoelens in je losmaken. Vertrouwen is voor jou een sleutel-ingrediënt in je intieme relaties, en pas wanneer je je echt absoluut zeker en veilig voelt, kun je je er ten slotte ook aan over geven. Wanneer dat gebeurt, zijn de gevormde banden voor jou vanzelfsprekend ook banden voor het leven.

In je volwassenwordingsproces leer je een gemakkelijker houding ten aanzien van relaties aan te nemen. Maar dat zal waarschijnlijk pas gebeuren nadat je een diep verlies te verwerken hebt gekregen, iets dat je ertoe aan kan zetten je emotionele waarden te herzien, in de zin dat je leert niet je totale emotionele zekerheid van een ander te laten afhangen.

 

Maan in Boogschutter: De emotionele horizon verruimen

maan-boogschutterVoor jou moet je werk je volop vrijheid laten en je de kans bieden om je horizon te verruimen, en het zou helemaal mooi zijn als je er reizen naar het buitenland door kon maken. Met routinematig, zich herhalend werk verveel je je al snel. In gezelschap ben je meestal enthousiast en spontaan en je kunt een stimulerende sfeer scheppen door je vrijmoedigheid en de onomwonden manier waarop je dingen zegt.

Belangrijk is wel om te beseffen dat je hiermee nogal eens andermans gevoeligheden uit het oog kunt verliezen. Enige tact heeft nog nooit iemand kwaad gedaan.. Je hongert naar kennis en inzicht en voelt je lekker in een intellectueel stimulerende omgeving. Tegelijkertijd kun je ongeëvenaard uitvallen: onrechtvaardigheid raakt je diep en je zult zonder na te denken op de bres springen voor iedereen wie onrecht is ongedaan.

Met je geweldige vrijheidslievendheid moet je niets hebben van enige beperking in je persoonlijke relaties. De wijde horizon trekt je, wat wellicht tot heel wat reizen in je leven aanleiding geeft. Of misschien voel je een drang om de cultuur van de wereld in je op te zuigen via allerlei vormen van media of studie. Mogelijk resulteert het erin dat je een bepaalde tijd van je leven doorbrengt met reizen of zelfs je domicilie in het buitenland kiest.

Enkele van de grootste beproevingen in je leven doen zich voor wanneer de omstandigheden je ertoe dwingen beperkingen van je vrijheid te accepteren, of wanneer het aangaan van emotionele banden onontkoombaar is geworden. Ingrijpende transformaties volgen verder uit je desillusie wanneer je boven oude opvattingen en overtuigingen uitgroeit, wat je in de loop van je leven beslist zult doen. Voor jou dient een relatie vooral intellectueel uitdagend te zijn, maar besef wel dat de zaken in je relatieleven vlotter verlopen, als je al te heftige twistpunten vermijdt.

 

Maan in Steenbok: Helderheid over je drijfveren krijgen

maan-steenbokDoor je opvoeding ben je zeer doelgericht en onbewust sterk gedreven om jezelf te bewijzen tegenover de wereld. Het kan haast niet anders of je wordt tot een ingrijpende heroriëntatie in je leven gedwongen, wanneer onvoorspelbare ontwikkelingen in bijvoorbeeld je carrière leiden tot een diepere analyse van je ware drijfveren achter al je streven naar succes. Doordat je je dan bewust wordt van wat je nu eigenlijk zelf wilt, en ook de verwachtingen van autoriteitsfiguren in je leven leert negeren, leer je je ook te ontspannen.

Maar ook dan bezit je altijd nog steeds een geweldig verantwoordelijkheidsgevoel, waar anderen trouwens meestal heel wel bij varen. Je neemt mensen serieus en wordt daarom gerespecteerd. Je eist wel meer van jezelf dan van anderen, en het is dan ook waarschijnlijk dat je veel van je ambities zult realiseren door eigen inspanning en doorzettingsvermogen.

Je bent ernstig aangelegd en zult al vroeg volwassener lijken dan je leeftijd misschien zou doen vermoeden. Ervaringen in je jeugd hebben diepe sporen in je achtergelaten, waarschijnlijk voelde je een grote, enigszins gefrustreerde verantwoordelijkheid jegens één van je ouders - naar alle waarschijnlijkheid je moeder. Je stond al jong zo te popelen om een volwassen rol in de maatschappij te gaan spelen, dat je vergeten bent hoe het is om zorgeloos te zijn en van het leven te genieten.

Hoewel je gevoelens diep gaan, uit je ze niet snel, ook niet binnen intieme relaties. Je liefdesleven zou ermee gebaat zijn als je meer bereid was je kwetsbaarheid te tonen. Anderzijds doe je ontzettend je best om je relaties zo goed mogelijk te laten verlopen, terwijl je een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van je partner of gezin bezit en heel oprecht in je gevoelens bent.

 

Maan in Waterman: Geëngageerde menselijkheid

maan-watermanJe bent iemand met een groot sociaal bewustzijn en een sterke drang om samenhang in groepen te scheppen. Paradoxaal genoeg voel je je in intieme relaties vaak eerder een soort van buitenstaander. Je hebt een voorliefde voor ongewone omgevingen en functioneert het beste wanneer je bewust kiest voor alternatieve verhoudingen waarin de verschillen tussen mensen sterker blijken dan hun overeenkomsten. Je voelt je dan ook aangetrokken tot bijvoorbeeld het buitenland of tot een experimentele leefwijze.

Gegeven je aangeboren vriendelijkheid, je diepe sociale betrokkenheid en groepsbewustzijn bezit je een speciaal talent voor het werken met mensen die zich aan de rand van de samenleving bevinden. Je intuïtie is verbluffend en het is heel goed mogelijk dat bepaalde talenten je geschikt maken voor een onconventioneel beroep.

Al op jonge leeftijd heb je geleerd je niet al te afhankelijk op te stellen. Ook in je relaties geef je de voorkeur aan vriendschappen die op gelijkheid en gedeelde interesses berusten. Wat dat betreft is het waarschijnlijk dat je familierelaties gekarakteriseerd werden door intellectuele principes van gelijkheid of vrijheid, terwijl je misschien de emotionele steun hebt moeten ontberen die de meeste kinderen voor iets vanzelfsprekends houden.

Maar desalniettemin zou je op zeer vriendschappelijke voet met je moeder verkeerd kunnen hebben. Aangezien je de diepste banden in je leven merendeels met echte vrienden of speciale groepen vormt, ervaar je enkele van je grootste beproevingen wanneer deze banden worden verbroken.

 

Maan in Vissen: Je emoties zuiveren

maan-vissenMet je natuurlijke compassie en begripvolle aard kun je succes boeken op allerlei creatieve terreinen of in werk met mensen die dringend om emotionele hulp verlegen zitten. Je hebt toegang tot vele zintuiglijke niveaus van het bestaan, niveaus waarvan anderen vaak niet eens een vermoeden hebben. Doordat je een diep besef van de verborgen krachten in het leven, interpersoonlijke relaties en de natuur ontwikkelt, veranderen de omstandigheden in de loop van je leven ingrijpend.

Je bent allesbehalve iemand die zich door persoonlijk prestige of materiële verlokkingen laat motiveren, integendeel, waarschijnlijk ben je zonder aarzelen bereid je eigen gerief op te offeren terwille van anderen. Probeer wel te vermijden dat je je overgeeft aan negatieve gevoelens en het waandenkbeeld dat je alles tegen hebt. Wanneer je dat zo voelt komt dat alleen maar omdat je moeite hebt met een grens te stellen aan wat je bereid bent voor anderen te doen.

In vergelijking met het gros der mensen ben je buitengewoon gevoelig voor de emotionele sfeer om je heen, en verdriet is allesbehalve een onbekende voor je. Vermoedelijk voelde je je in een bepaald opzicht ongelukkig in je familie, waarschijnlijk vooral waar het je moeder betrof. Je neemt sowieso al snel andermans vibraties over, een beetje als een kameleon van kleur verandert. Het is daarom belangrijk dat je selectief leert te zijn in met wie je omgaat en met wat je doet.

Met de jaren leer je je eigen stemmingen beter te beheersen, aangezien ze wanneer je nog jong bent bij de minste geringste prikkel kunnen omslaan. Door een positieve houding te ontwikkelen, kun je de negatieve emoties vermijden die je je, geconfronteerd met narigheid, zo hulpeloos deden voelen op jongere leeftijd. Besef tot slot dat je er niets mee opschiet om in je relatieleven de martelaar uit te hangen.

 

Laat het teken van de Maan berekenen

 

 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookParanormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...