Unieke kinderhoroscoop voor kinderen tot ca. 12 jaar

Deze unieke zeer uit­gebreide kinder­horoscoop is een geboorte­horoscoop speciaal voor kinderen tot ca. 12 jaar. Deze kinder­horoscoop wordt opgesteld op basis van geboorte­datum, geboorte­tijd en geboorte­plaats. Er wordt daarbij gekeken naar een groot aantal planeet­standen en de invloed die deze kunnen uitoefenen.

Begrijpelijk Nederlands

De horoscoop bevat geen moei­lijke astro­logische begrip­pen, maar is door Astro Media geschre­ven in begrij­pelijk Neder­lands.

Deze zeer uitge­breide kinder­horoscoop is een geperso­naliseerde horos­coop, waarin de naam van het kind steeds terugkomt. De kinder­horoscoop kan als lei­draad dienen bij de opvoe­ding en ontwikke­ling van het kind. Het laat ouders en/of verzor­gers zien wat de sterke en minder sterke eigen­schappen van het kind zijn en welke eigen­schappen mogen worden gestimu­leerd.

De opbouw van de horoscoop

De inhoud bestaat uit een korte beschrij­ving van de astro­logie, de alge­mene ken­mer­ken van het ster­ren­beeld, de persoon­lijke horos­coop­tekening en de per­soon­lijke geboorte­horos­coop.

Het kan soms verwarrend zijn wanneer je merkt dat verschillende eigenschappen in de horoscoop tegenstrijdig lijken te zijn. Dit weerspiegelt simpelweg de complexiteit van mensen. Iedereen heeft tegenstrijdige aspecten in hun persoonlijkheid, dus kinderen ook, en dat is volkomen normaal. Het is juist deze diversiteit die ons als individuen uniek maakt.


Vergeet niet de horoscoop op te slaan!

Deze horoscoop wordt online ge­maakt en je kunt deze daarna prin­ten of op­slaan als PDF (ca. 30 pagi­na's A4) door op het printerikoontje te klikken onderaan de horoscoop.


Introductieprijs

De prijs bedraagt ter intro­ductie slechts € 9,95 ipv 19,95 en je kunt eenvoudig online betalen met iDEAL of Bancontact.

Als je deze horoscoop wilt kopen, selecteer dan de betaalwijze en klik vervolgens op "HOROSCOOP KOPEN". Na betaling kom je vanzelf terug op CatharinaWeb en kun je de horoscoop lezen.

PAS OP: het kost soms een paar seconden voordat je weer terug op CatharinaWeb bent, sluit géén pagina af en klik niet op de back-button! Lees meer...

 

 

 

 

 Volg ons op FacebookMediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...