De 12 huizen

horoscoophuizenDe horoscoop is verdeeld in 12 partjes, beginnend met de ascendant. Er zijn verschillende huizensystemen, maar ze bestaan allemaal uit 12 huizen. Placidus en Koch zijn de meest voorkomende huizensystemen. Elk huis heeft een relatie met een bepaalde teken en bepaalde planeet. Het 1e huis, de ascendant, wordt gerelateerd aan het teken Ram en de heerser van dat teken: de planeet Mars. Het 2e huis aan Stier en de planeet Venus enzovoort.

De tekens laten zien hoe een bepaalde energie, weergegeven door de planeten, wordt gebruikt, terwijl de huizen staan voor het overeenkomstige aspect van het leven. De positie van de huizen onthult de relatie tot alledaagse ervaringen en gebeurtenissen. Het 1e huis heeft bijvoorbeeld o.a. te maken met hoe de buitenwereld jou ziet, en met je zelfbewustzijn, het 2e huis met de de materiële aspecten van het leven etc.

Klik op het huis waar je meer van wilt weten

 • 1e huis
 • 2e huis
 • 3e huis
 • 4e huis
 • 5e huis
 • 6e huis
 • 7e huis
 • 8e huis
 • 9e huis
 • 10e huis
 • 11e huis
 • 12e huis

 
1e huis: zelfprojectie

1e huisHet eerste huis houdt verband met de projectie van het eigen karakter in de buitenwereld. Het is ook verbonden met de persoonlijke verschijning en met name met het hoofd. Het eerste huis heeft met zelfbewustzijn te maken. Planeten in dit huis spelen dan ook een grote rol in ons karakter en tonen zich heel zichtbaar voor de buitenwereld. We neigen ernaar ons er sterk mee te identificeren, ten goede of ten kwade.

Dit huis is ook nauw gerelateerd aan de feitelijke geboorte en de cusp (of het 'pootje') - de Ascendant - is het overgangspunt van niet-zijn naar zijn. We kunnen het eerste huis beschouwen als een zuivere expressie van de identiteit en de projectie van het eigen wezen.

Het 1e huis correspondeert met het teken Ram en de planeet Mars.

 

 
2e huis: eigenwaarde

2e huisHet tweede huis heeft alles te maken met de verkenning van de materiële aspecten van de wereld. Planeten in dit huis houden nauw verband met onze persoonlijke middelen en het gevoel van eigenwaarde. Centrale thema's zijn de financiën en het persoonlijke inkomen, maar ook de persoonlijke capaciteiten die rechtstreeks te maken hebben met het voorzien in je levensonderhoud.

Moeilijk gepositioneerde planeten in dit huis ondermijnen het gevoel van eigenwaarde en zorgen voor een fixatie op financiële zekerheden en bezit.

Het 2e huis correspondeert met het teken Stier en de planeet Venus.

 

 
3e huis: geestelijke ontwikkeling

3e huisHet derde huis beschrijft geestelijke vermogens en ervaringen die we in de loop van ons leven opdoen in verband met leren en communiceren. Eventuele broers en zussen worden hier weergegeven, evenals de eerste schooljaren. Onderwijskundige kwesties uit onze jeugd houden ook verband met dit huis.

Het derde huis is daarnaast verbonden met onze naaste omgeving van buren, kennissen etc. Auto's, treinen, fietsen, brieven, telefoontjes en ervaringen in verband met deze communicatiemiddelen zullen door de planeten in dit huis weerspiegeld worden.

Het 3e huis correspondeert met het teken Tweeling en de planeet Mercurius.

 

 
4e huis: emotionele omgeving

4e huisHet werkingsgebied van het vierde huis is onze intieme of privé omgeving, de emotionele sfeer thuis. Planeten in het vierde huis beschrijven tot wat voor soort thuis we ons aangetrokken voelen en welk soort activiteiten daar plaatsvinden. Dit huis is daarnaast verbonden met de persoonlijke afstamming - normaal van vaderskant.

Hier geplaatste planeten drukken zich op een besloten en intieme manier uit en specificeren nauwe familiebanden. Moeilijk staande planeten vertellen meer over de problemen die we in de huiselijke sfeer ondervinden. Het vierde huis weerspiegelt verder onze emotionele identificatie en het gevoel ergens bij te horen. Dat kan uiteenlopen van de vier muren van de eigen woning tot de grenzen van het land waar we wonen.

Het 4e huis correspondeert met het teken Kreeft en de Maan.

 

 
5e huis: zelfexpressie

5e huisHet vijfde huis heeft te maken met de creatieve zelf-expressie, en het opbouwen van zelfvertrouwen en een zeker identiteitsbesef. Planeten in dit huis beschrijven onze ontwikkeling in onze jeugd, ons vermogen om te spelen en om   spontaan te zijn, en op welke manier we onze persoonlijke identiteit tonen.

Later in het leven weerspiegelt dat zich in de kinderen die we krijgen, in onze creatieve bezigheden, in het plezier dat we aan romances beleven, of in erotische genoegens en liefdesaffaires - oftewel: eigenlijk in  iedere activiteit waarin de eigen identiteit weerspiegeld wordt in de ogen van de wereld. Dit huis is verder verbonden met het vermogen om risico's te nemen uit pure levenslust.

Het 5e huis correspondeert met het teken Leeuw en de Zon.

 

 
6e huis: praktische integratie

6e huisIn het zesde huis staat de integratie van het individu in zijn werkomgeving centraal. Dagelijkse werkzaamheden en routines en alle noodzakelijke plichten in het leven worden door dit huis beschreven. Planeten in dit huis weerspiegelen de voordelen of moeilijkheden die we in onze relaties op ons werk ervaren.

Het zesde huis beschrijft verder de toestand van de lichaamsfuncties, anders gezegd: het is verbonden met onze gezondheid op een lichamelijk niveau. Hier gepositioneerde planeten wijzen op het soort werk dat we doen en de collega's met wie we omgang hebben. Op een meer algemeen niveau houdt het zesde huis ook verband met werknemers en bureaucratie.

Het 6e huis correspondeert met het teken Maagd en de planeet Mercurius.

 

 
7e huis: relaties

7e huisHet zevende huis heeft te maken met sociale, intiemere relaties - het dagelijks contact met anderen op een intiem niveau. Terwijl het eerste huis het zelf (de ik) representeert, vertegenwoordigt het zevende de ander (de jij). Planeten in dit huis specificeren het soort mensen met wie we een vastere relatie zouden willen aangaan, meer in het bijzonder de (huwelijks)partner.

Dit huis beschrijft daarmee veelal eigenschappen die we bij onszelf ontkennen en op anderen projecteren. Niet alleen geliefden maar ook vijanden  vallen onder dit huis, aangezien bij beide typen personen het verschijnsel projectie een belangrijke rol speelt.

Het 7e huis correspondeert met het teken Weegschaal en de planeet Venus.

 

 
8e huis: verborgen krachten

8e huisHet achtste huis is verbonden met onze intiemste relaties met anderen. Dit is het huis van de slaapkamer, waar we geconfronteerd worden met de onuitgesproken emoties die overdag onderdrukt worden. In het bijzonder heeft het achtste huis dan ook te maken met het vermogen tot seksuele intimiteit. Planeten in dit huis tonen het gemak of de moeite waarmee we onze emotionele afweer opgeven.

Met dit huis zijn ook allerlei emotionele angsten en trauma's verbonden. Hier gepositioneerde planeten uiten zich op een verborgen manier en weerspiegelen onopgeloste emotionele kwesties. Het achtste huis beschrijft verder de emoties die we in anderen losmaken en wat we onbewust van anderen verwachten.

Daarnaast houdt het huis ook verband met de verborgen machten in de maatschappij op financieel vlak, zoals bijvoorbeeld banken en belastingen, evenals met erfenissen en andermans geld. Tot slot heeft het ook te maken met occulte en psychologische vermogens, vraagstukken rondom leven en dood, en zijnstoestanden die de dood overstijgen.

Het 8e huis correspondeert met het teken Schorpioen en de planeet Pluto.

 

 
9e huis: zin van het leven

9e huisBij het negende huis gaat het om het verwerven van inzicht in het leven. Het heeft te maken met onze persoonlijke ervaring - of het ontbreken daarvan - van God of het vinden van filosofische zin. Daarnaast is het verbonden met hoger onderwijs, met intellectuele overtuigingen en de geestelijke invloed die we op anderen hebben.

Het negende huis toont de drang om de persoonlijke horizon te verbreden door bijvoorbeeld studie of reizen. Planeten in dit huis beschrijven de aard en vorm van het inzicht dat ons in de loop van ons leven zal gaan dagen en onze houding tegenover filosofische, religieuze of spirituele richtingen.

Het 9e huis correspondeert met het teken Boogschutter en de planeet Jupiter.

 

 
10e huis: presteren

10e huisHet tiende huis is het huis van de concrete prestaties met betrekking tot onze carrière. Op jongere leeftijd weerspiegelt dit huis ook de invloed van de verwachtingen en persoonlijke ambities van de ouders, met name van de moeder. Ook geeft het de opbouw van ons ego weer.

Planeten in dit huis beschrijven de relaties die we met mensen in gezagsposities hebben en het vertelt wat voor leidinggevende capaciteiten we bezitten. In het tiende huis gepositioneerde planeten leggen de nadruk op het openbare leven en ambities en succes in de loopbaan.

Het 10e huis correspondeert met het teken Steenbok en de planeet Saturnus.

 

 
11e huis: sociale betrokkenheid

11e huisHet elfde huis is verbonden met vriendschappen, groepen en andere vormen van sociale relaties, het beschrijft onze  behoefte aan een bepaald soort sociaal leven. Daarnaast houdt het verband met onze idealen. Planeten die in dit huis  staan zullen zich vaak uiten door middel van betrokkenheid bij een sociaal of politiek gerichte groep.

Het elfde huis beschrijft onze hoop en dromen met betrekking tot de toekomst, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de mensheid in het algemeen. Planeten in dit huis geven aan met welk gemak of met welke moeite we ons sociaal integreren, eerst op school en later in de sociale kringen waarin we verkeren. Het elfde huis kan verder staan voor vriendschappelijke relaties.

Het 11e huis correspondeert met het teken Waterman en de planeet Uranus.

 

 
12e huis: oplossing

12e huisHet twaalfde huis is het subtielst van alle huizen. De hier geplaatste planeten uiten zich op een onzichtbare en verborgen manier. Het is het huis van de innerlijke wereld van de psyche. Planeten in het twaalfde huis zijn op een meer spiritueel niveau werkzaam en scheppen een wereld van dromen, fantasie en verbeelding.

Dit is ook het huis van eenwording met de natuur of met God. Planeten hebben in dit huis een kameleonachtige kwaliteit, ze nemen de kleur aan die gepast is in de gegeven situatie. Hier lossen alle dingen zich op en verliezen wereldse interesses hun belang. Dit huis representeert de oplossing van materiële zaken en de eenwording met de kosmos. Het is tevens verbonden met ziekte en geïsoleerde instellingen, zoals ziekenhuizen en gevangenissen.

Het 12e huis correspondeert met het teken Vissen en de planeet Neptunus.

 

 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op Facebook
Cursus tarot

cursus tarot Een e-cursus tarot van Maddy Kersten. Start met de cursus en ontvang het direct in je mail­box! Niet goed geld terug.

Lees meer...