Oude religies en spirituele gebruiken

De herkomst van de tarotkaarten ligt eigenlijk in het duister en is even raadselachtig als de beelden zelf. De beelden op de 22 kaarten van de grote Arcana bevatten allerlei symbolische verwijzingen naar oude religies en spirituele gebruiken.

Wat in ieder geval zeker is, is dat het tarot (of tarock) kaartspel in de 13e eeuw voor het eerst opduikt in Europese documenten. De oudst bekende Tarotkaarten stammen uit de15e eeuw.

Het prentenboek van de duivel

De tarot was in de late middeleeuwen erg populair bij de gewone mensen. Niet alleen om er de toekomst mee te voorspellen, maar vooral als een gewoon kaartspel. De paus vond dat toekomst voorspellen maar niets. Hij verbood het 'prentenboek van de duivel', maar dat kwam de populariteit van de tarot uiteindelijk alleen maar ten goede. En door de uitvinding van de boekdrukkunst aan het eind van de Middeleeuwen is ondanks de banvloek toch een schat aan informatie bewaard gebleven.

Geheimen van Egyptische priesters

Tarotkaarten werden in de 18e eeuw herontdekt door Antoine Court de Gébelin die op visite was bij vrienden die met de tarot aan het spelen waren. Hij onderzocht de kaarten van de Grote Arcana (de troefkaarten) en kwam tot de conclusie dat het een meer dan drieduizend jaar oude geheime doctrine van Egyptische priesters bevatte. Hij beschrijft de kaarten in een omvangrijk werk "Le Monde Primitif Analysé et Comparé avec Le Monde Moderne" (1773) als 'het enige dat van de verloren schatten van de Egyptische bibliotheek is overgebleven.'

Katharen

Arthur E. Waite, de geestelijk vader van het Rider Waite Tarotspel, dat geïllustreerd is door Pamela Colman Smith meende dat de oorsprong van het spel bij de Katharen lag. Aleister Crowley, bedenker van de Crowley Tarot (die uitgevoerd is door Lady Frieda Harris) zag daarentegen ook meer in de Egyptische theorie.

Tarot en Kabbalisme

Ook worden er overeenkomsten gezien tussen de 22 kaarten van de grote Arcana en de kabbalistische betekenis van de 22 letters van het Hebreewse alfabet. En er zijn mensen die menen dat de tarot een Indische oorsprong heeft.

Arcana geheimen

Een andere theorie stelt dat slechts de 22 kaarten van de grote Arcana een oudere oorsprong heeft en plaatst het ontstaan van de 56 kaarten van de Kleine Arcana in de Middeleeuwen. Arcana is meervoud van het Latijnse woord 'arcanum' dat geheim betekent.

Men neemt wel aan dat het woord 'tarot' is ontstaan uit een samenvoeging van twee Egyptische woorden: 'tar' (weg of pad) en 'ro' (koninklijk), maar de onderstaande 8 combinaties van de 4 afzonderlijke letters geven talloze aanwijzingen over de vermoedelijke herkomst.

 

TARO(T):

  • TORA  Leer, aanwijzing (Hebreeuws)
  • ORAT  Taal, het woord (van het Latijnse 'oratio')
  • RATO  De verwezenlijking (van het Latijnse 'ratus')
  • ATOR  Egyptische godheid van de inwijding
  • ROTA  Het rad van wording (Latijn)
  • OTAR  Horen (van het Griekse 'otarion')
  • AROT Werken (van het Griekse 'arotos')

 

De afbeeldingen op deze pagina komen uit een Belgisch tarotspel uit de 18e eeuw en zijn gemaakt door Nicolas Bodet, Brussel (1743-1751).Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookOok voor tarotkaarten


Cursus tarot

cursus tarot Wil je de gehei­men van de tarot­kaarten ont­dekken? Ont­vang de cursus direct in je mailbox! Niet goed geld terug.

Lees meer...Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...