Wicca en de natuur

wiccaWicca is in de eerste plaats een religie die de natuur aanbidt. Wicca ziet de hele schepping als heilig. In deze religie wordt niet alleen de God erkend maar ook de Godin, Moeder Aarde. Wicca is een universele religie, er bestaat niets wat niet goddelijk is. Wicca maakt geen onderscheid en wordt zowel door vrouwen als mannen beoefend. Tegenwoordig wordt Wicca ook wel Moderne Hekserij genoemd.

We vinden de mannelijke en de vrouwelijke goddelijkheid overal in de natuur. In de bomen, de bloemen, de rivieren, de zon, de maan, de sterren, maar ook in onszelf. Je zou het kunnen vergelijken met het Oosterse Yin en Yang waarin het vrouwlijke in het mannelijke besloten ligt en ook andersom, het mannelijke in het vrouwelijke. Als deze twee in harmonie met elkaar zijn zorgt dat voor de juiste balans.

Wicca en sjamanisme

Wij denken dat Wicca wortels heeft in het sjamanisme, dat veel van de rituelen en technieken oorspronkelijk stammen uit Sjamanistische riten en gebruiken, maar dat Wicca de hallucinerende middelen en de soms pijnlijke beproevingen van het sjamanisme heeft verruild voor meer hedendaagse spirituele middelen zoals bijvoorbeeld meditatie, zingen, dansen, visualisatie en ritueel drama.

Wicca en magie

magieWicca en magie worden door veel mensen gebruikt als twee woorden voor hetzelfde begrip. Maar dat is niet zo, Wicca is een religie die gebruik maakt van magie. Als je alleen maar geïnteresseerd bent in magie is Wicca voor jou niet het goede antwoord.

Wicca is een proces van thuiskomen bij de werkelijkheid, het blootleggen van je ware Zelf, terug te keren naar het Goddelijke. Magie is een onderdeel die dit proces vergemakkelijkt. Alle magie komt voort uit de menselijke geest. Door magie verander je in eerste instantie jezelf en daarmee de wereld om je heen.

Magie is ook niet bedoeld om de natuur te dwingen te doen wat jij voor ogen hebt. De reden dat veel mensen zo denken komt misschien doordat magie gezien wordt als iets 'bovennatuurlijks', als iets wat 'boven' de natuur staat. Maar dat klopt niet, magie is natuurlijk. Magie is een harmonische beweging van natuurlijke energieën.

Lees meer over magie en rituelenWicca en de vrije wil

De meeste wicca's geloven niet dat ons lot al vast ligt, we dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de invulling van ons leven. We kunnen onze fouten en zwakheden niet afschuiven op ons lot, of de schuld geven aan een boosaardige duivel of een vertoornde god. We scheppen elk moment van de dag onze eigen toekomst, en pas als we besluiten dat onze daden in dienst staan van onze idealen en hogere doelen kan de magie bloeien en het bestaan vreugdevol maken.

Wicca en de Oude Religie

wiccaWicca of hekserij wordt ook vaak de 'oude religie' genoemd, maar dat betekent niet dat de Wicca zoals we die nu kennen ook werkelijk al heel oud is. Waarschijnlijk waren er in de prehistorie al mensen die zich met magie bezighielden, maar daarmee waren dat nog geen heksen of wicca's.

Na het opheffen van de heksenwet in Engeland, wat pas in 1951 plaatsvond, noemde Gerald Gardner (1884-1964) zichzelf openlijk een heks. Dankzij deze Engelsman, die eerder al betrokken was bij de vrijmetselarij, het spiritualisme en andere spirituele praktijken, heeft de moderne hekserij een gezicht gekregen. Ook de naam 'Wicca' hebben wij aan hem te danken.

Gardner heeft heel veel voor de moderne heksen gedaan, hij heeft ervoor gezorgd dat alle negative ideeën die er heersten over hekserij een positieve wending kregen. Het woord Wicca is afgeleid van het Engelse 'Witchcraft', wat wijsheid betekent. Wicca is in feite dus een voortzetting van Oude Tradities, maar is zelf bijna volledig 20e eeuws.

Wicca en heksenkringen (coven)

heksenkringHeksenkringen worden meestal 'coven' genoemd. Coven is oorspronkelijk een Schots woord uit de late middeleeuwen dat 'samenkomst van personen' betekende. Later werd daar het Engelse woord 'convene' (bijeenkomen) en het Franse woord 'convent' (klooster) uit afgeleid. Een coven bestaat uit 4 of meer (vaak maximaal 13) leden, waarin wicca's van elkaar leren. Soms heeft een coven een leider, een 'Hogepriesteres' die de rituelen leidt en anderen in kan wijden.

Wicca en inwijding

Sommige mensen denken dat je alleen wicca kunt worden doordat je door een andere wicca bent ingewijd, maar dat hoeft helemaal niet. Er zijn ook solo-wicca's. Je kunt jezelf leren om als een wicca te leven, om goed te zijn voor Moeder Aarde en dagelijkse rituelen uit te voeren e.d.

Lees meer over coven en inwijding

Pentagram

pentagramHet pentagram is een symbool voor kracht en bescherming dat al duizenden jaren wordt gebruikt.

Voor Wicca's is het pentagram een belangrijk symbool. Het is een teken van geloof, maar ook van de vijf elementen:

  • Aarde
  • Water
  • Vuur
  • Lucht
  • Geest

 

Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookParanormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...Mediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...'Dit boek ontstond als gevolg van een visioen dat ik jaren geleden kreeg...' schrijft de Chippewa medicijn­man, ziener en Indiaanse leider Sun Bear. En in Het Medijnwiel zetten hij en zijn helpster Wabun dit visioen uiteen in een geheel nieuw stelsel van aarde-astrologie.
Cover van dit boek is © CatharinaWeb vof.

Koop Het Medicijnwiel


Leer gitaar spelen in 22 lessen

Soul RetrevalHoe zou je het vinden als jij nu eens echt gitaar kunt spelen? Volg de lessen op je smartphone, tablet, computer of laptop. Het kan allemaal!

Lees meer...


Persoonlijk consult

Je kunt hier ook terecht voor een betrouw­bare spiri­tuele adviseur.

Ga naar de consulenten