Geen tussenpersonen

wiccaWat in Wicca heel belangrijk is, is de rechtstreekse verbinding met het goddelijke, zonder de tussenkomst van bijvoorbeeld een priester of een paus. In het verleden waren de Godin en God voor de mensen net zo echt als de maan en zon, en waren de rituelen spontane en vreugdevolle uitingen van vereniging en verering met de natuur en het goddelijke.

De Godin en de God samen die Ene

Tegenstellingen zien we overal om ons heen: leven en dood, donker en licht, yin en yang.. De Godin en de God laten zien dat zij samen een geheel vormen: het Ene. De combinatie mannelijk/vrouwelijk biedt ook een mooi tegenwicht voor de patriarchale religies die de mensheid al zoveel eeuwen heeft beïnvloed. Wicca's erkennen de rol van het vrouwelijke principe, zodat er evenwicht kan komen in onze gevoelens en ons denken.

De Godin

De Godin is de aarde, de zee en de maan. Daardoor zijn haar schepselen talrijk en gevarieerd. Enkele zijn de beer, de uil, de kat, de hond, de vleermuis, de gans, de zwaan, de koe, de dolfijn, de leeuw, het paard, de schorpioen, de spin en de bij.

De God

wiccaGod is de partner van de Godin, samen zijn ze die Ene. We zien de God in de zon die opkomt en ondergaat in een eindeloze cyclus die voor ons van levensbelang is. De God is ook de hoeder van het wild. Als de gehoornde draagt hij soms horens op zijn hoofd om zijn band met het wild aan te geven. De jaarcyclus van het eerste lentegroen, volle wasdom en oogst is altijd in verband gebracht met de zon.

Zoals de Godin van oudsher de aardemoeder is, zo is de God de hemelvader. Aan de God gewijde dieren zijn o.a. de stier, de hond, de slang, de vis, de hertenbok, de draak, de wolf, het zwijn, de adelaar, de valk, de haai, en de hagedis. Samen met de Godin heerst de God ook over seksualiteit. Seksualiteit is een onderdeel van de natuur en omdat seks vreugde brengt en onze soort in stand houdt, is seks voor Wicca verbonden met het hogere.

De Godin eren

Er worden veel symbolen gebruikt om de Godin te vereren, een kleine opsomming:

 • godinde ketel (cauldron)
 • de beker (chalice)
 • de dubbele bijl (labrys)
 • (witte) bloemen met vijf bladeren
 • de (magische) spiegel
 • kettingen
 • schelpen
 • parels
 • zilver
 • smaragd

De God eren

Er worden veel symbolen gebruikt om de God te vereren, een kleine opsomming:

 • godzwaard
 • horen
 • speer
 • kaarsen
 • goud en koper
 • de sikkel
 • de athame
 • de drietand
 • het mes
 • toverstaf

 

Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookParanormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...Mediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...