Enkele basislegpatronen

Hieronder een viertal basislegpatronen met het deck van Mlle Lenormand en de betekenis van de individuele kaartposities hierbinnen.

Om te beginnen staat in het spel van Lenormand de persoonskaart (PK) centraal. Deze stelt altijd jezelf voor en van hieruit begin je ook uit te kruisen en te interpreteren. In het spel zijn 2 kaarten die een persoon kunnen voorstellen: de Heer, kaart nr. 28 en de Dame, kaart nr. 29. Als je zelf van het vrouwelijk geslacht bent, spreekt het vanzelf dat jouw persoonskaart de Dame is, en voor een man is het de Heer.

 • Drie kaarten
 • Vijf kaarten
 • Negen kaarten
 • Dertien kaarten

 

De legging met drie kaarten

Deze leggging is heel eenvoudig en dient vooral als eerste kennismaking met de boodschap van de kaarten. In de legging van de drie kaarten zien we het Verleden, het Heden en de Toekomst weerspiegeld. Het Heden is het gevolg van wat er in het Verleden gebeurde en tevens de oorzaak van de gebeurtenissen in de toekomst.

Voor je begint neem je de juiste Persoonskaart uit de stapel en leg je deze klaar in het midden. Na het schudden van het deck spreid je de kaarten voor je uit en trekt drie kaarten die je als volgt neerlegt: links van de PK de 1e kaart, rechts van de PK de 2e kaart, gekruist op de PK de 3e kaart (1 PK+3 2).

Betekenis van de kaartposities

 1. Hoe het zo gekomen is, deze kaart laat zien hoe de situatie waarin je je nu bevindt heeft kunnen ontstaan. Het probleem of de vraag waar je mee worstelt.
 2. Deze kaart laat de ontwikkeling van de huidige situatie zien naar de toekomst toe.
 3. Deze kaart geeft een beeld van de afloop, de oplossing die je hebt om uit de problemen te komen. In de kaart kun je ook je mogelijkheden zien om de afloop te beïnvloeden. Kaart nummer 3 wordt daarom ook op de Persoonskaart gelegd.

 

De legging met vijf kaarten

De legging van drie kaarten is kort van stuk maar dikwijls wordt hier heel duidelijk de kern van het probleem weergegeven. Wil je meer weten, dan kun je overstappen op de legging van vijf kaarten.

Voor je begint neem je de juiste Persoonskaart uit de stapel en leg je deze klaar in het midden. Na het schudden van het deck spreid je de kaarten voor je uit en trekt vijf kaarten die je als volgt neerlegt: kaart1 links van PK, kaart 2 rechts van PK, kaart 3 links, kaart 4 rechts, kaart 5 kruist PK (3 1 PK+5 2 4).

Betekenis van de kaartposities

 1. Deze kaart stelt de situatie voor waarin je je nu bevindt.
 2. Deze kaart laat de ontwikkeling van de huidige situatie zien in de toekomst.
 3. In deze kaart ligt de oorzaak van je problemen besloten.
 4. Deze kaart laat zien wat je mogelijkheden zijn om de toekomst positief te beïnvloeden.
 5. Deze kaart duidt de uiteindelijke afloop aan van de huidige situatie en komt bovenop de Persoonskaart te liggen.

 

De legging met negen kaarten

Voor de genummerde plaatsaanduiding baseren we ons niet meer op de vorige legmethoden van 3 en 5 kaarten. We geven nieuwe nummers aan de plaatsen waar de kaarten komen te liggen.

Voor je begint neem je de juiste Persoonskaart uit de stapel en leg je deze klaar in het midden. Na het schudden van het deck spreid je de kaarten voor je uit en trekt negen kaarten die je als volgt neerlegt:

6 2 7
1 PK+9 3
5 4 8
 

Betekenis van de kaartposities

 1. Deze kaart stelt de situatie voor uit het nabije verleden (gisteren dus als het ware) die een belangrijke invloed heeft op de huidige omstandigheden.
 2. Is dat wat boven je hoofd hangt in het heden.
 3. Deze kaart geeft de ontwikkeling naar de toekomst aan.
 4. Hier wordt datgene aangegeven wat je nu onder controle hebt, in het heden.
 5. Geeft de schakel aan die bestaat tussen het verleden en het heden en datgene dat je in het heden onder controle hebt.
 6. Vormt de verbinding tussen 1 en 2 of anders gezegd: het verleden en datgene wat je nu boven het hoofd hangt, als rechtstreeks gevolg ervan. Wat je zaait, zul je oogsten. Je Karma zogezegd.
 7. Geeft de invloeden weer van het Karma van het verleden en het heden, in de toekomst.
 8. Laat de positieve mogelijkheden zien die je nu hebt om de toekomst zo voordelig mogelijk te laten verlopen.
 9. Deze kaart geeft de uiteindelijke afloop weer van de huidige omstandigheden of problemen en wordt bovenop de Persoonskaart gelegd.

 

De legging met dertien kaarten

De legging met 13 kaarten is in feite een hele uitgebreide Verleden, Heden en Toekomstlegging met de Lenormand kaarten. Voor je begint neem je de juiste Persoonskaart uit de stapel en leg je deze klaar in het midden. Na het schudden van het deck spreid je de kaarten voor je uit en trekt dertien kaarten die je als volgt neerlegt:

HEDEN
11
6  2  7
VERLEDEN  10  1  PK(9)  3  12  TOEKOMST
5  4  8
13
HEDEN

Betekenis van de kaartposities

 1. Deze kaart stelt de situatie voor uit het nabije verleden (gisteren dus als het ware) die een belangrijke invloed heeft op de huidige omstandigheden.
 2. Is dat wat boven je hoofd hangt in het heden.
 3. Deze kaart geeft de ontwikkeling naar de toekomst aan.
 4. Hier wordt datgene aangegeven wat je nu onder controle hebt, in het heden.
 5. Geeft de schakel aan die bestaat tussen het verleden en het heden en datgene dat je in het heden onder controle hebt.
 6. Vormt de verbinding tussen 1 en 2 of anders gezegd: het verleden en datgene wat je nu boven het hoofd hangt, als rechtstreeks gevolg ervan. Wat je zaait, zul je oogsten. Je Karma zogezegd.
 7. Geeft de invloeden weer van het Karma van het verleden en het heden, in de toekomst.
 8. Laat de positieve mogelijkheden zien die je nu hebt om de toekomst zo voordelig mogelijk te laten verlopen.
 9. Deze kaart geeft de uiteindelijke afloop weer van de huidige omstandigheden of problemen en wordt bovenop de Persoonskaart gelegd.
 10. In deze kaart ligt de oorzaak van je problemen besloten.
 11. Deze kaart gaat meer informatie verschaffen over kaart nr. 2 in het heden
 12. Geeft de mogelijkheden weer die je hebt om de natuurlijke ontwikkeling in de toekomst om te buigen tot een positief geheel.
 13. Deze kaart gaat meer uitleg geven over kaart nr. 4 in het heden.

  Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookCursus Lenormand

lenormandWil je de gehei­men van de kaar­ten van Mlle Lenor­mand ont­dekken? Start met de Lenor­mand cursus en ont­vang het e-boek direct in je mail­box! Niet goed geld terug.

Lees meerSpirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...